20px
Angajatii digitalizati- resursa viitorului

cod mysmis 142921

Achizitie Servicii de Campanii de sprijin acordat întreprinderilor care-si desfasoara activitatea într-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si în unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau întreprinderilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta.

CSA TRAVEL SRL, cu sediul in sat Hemeius, comuna Hemeius, Str. Catinei nr. 25, judetul Bacau, Romania, telefon +40757929818, www.csatravel.ro, email: secretariat@csatravel.ro, cod unic de inregistrare 40568728, punct de lucru: Loc. Bacau, str. Ana Ipatescu, nr. 3, judet Bacau; adresa de corespondenta: Loc. Bacau, str. Ana Ipatescu, nr. 3, judet Bacau, in calitate de autoritate contractanta, Beneficiar privat al proiectului, intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie privata competitiva, potrivit dispozitiilor Ordinului MFE 1284/2016 si in conformitate cu art. 7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016 cu modificari si completari ulterioare, privind achizitiile publice, Servicii de Campanii de sprijin acordat întreprinderilor care-si desfasoara activitatea într-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si în unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau întreprinderilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta in cadrul proiectului: „Angajatii digitalizati - resursa viitorului” - POCU/860/3/12/142921. Cod CPV: 79341400-0-Servicii de campanii de publicitate. Pretul estimat pentru Servicii de Campanii de sprijin acordat întreprinderilor care-si desfasoara activitatea într-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si în unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau întreprinderilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta include asigurarea organizarii a minim 16 evenimente in fiecare din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest. Fiecare eveniment are un cost estimat de 2.320,00 lei (fara TVA) si include: sala conferinta + logistica (aparatura audio-video), coffe break, masa participant, consumabile (brosuri, stick informatii, etc.) sau asigurare desfasurare online, pentru 15 participanti/ eveniment. Alte informatii pot fi obtinute printr-o solicitare scrisa trimisa prin e-mail la: secretariat@csatravel.ro. Persoana de contact: Catalin FILIP, administrator.